přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Patenty ve veřejných zakázkách

01

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Jaká ustanovení dát do smlouvy o dílo, abychom neměli žádné problémy za porušení patentové ochrany ze strany dodavatele?

Odpověď:

Žádná ustanovení smlouvy investora nezbaví problémů, problémy a škody však lze omezit.

Komentář:

Ustanovení žádné běžné obchodní smlouvy (smlouvy o dílo) není nadřazeno ustanovením, která vyplývají přímo ze zákona. Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích č. 527/1990 Sb. stanovuje:

§ 13 - Zákaz přímého využívání

Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu

a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat;

b) využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití;

I když jste nabyli výrobek (chráněný patentem) v dobré víře (řádně jste za něj dodavateli zaplatili), nesmíte jej bez souhlasu majitele patentu používat (= provozovat). Proto investora neochrání od problémů ani nejtvrdší smluvní ujednání typu:

"objednatel smí od smlouvy odstoupit bez náhrady v případě, že dílo nebo jeho část budou mít právní vadu, za právní vadu se vždy považuje omezení použití podle předpisů o patentové ochraně, ...

NAHORU