přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Patenty ve veřejných zakázkách

02

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Jaké je vzájemné postavení právních předpisů o patentové ochraně a předpisů o veřejných zakázkách?

Odpověď:

Právní předpisy o patentové ochraně jsou v současné době na stejné úrovni s předpisy o veřejných zakázkách. Je nutné splnit požadavky obou typů předpisů.

Komentář:

Uvedené typy předpisů budou z principu neustále protichůdné. Předpisy o patentové ochraně poskytují jednomu dodavateli na určitou dobu výhradní postavení. Předpisy o veřejných zakázkách naopak usilují o rovné postavení všech dodavatelů.

U mnoha investorů však stále převládá dojem, že předpisy o patentové ochraně jsou vždy nadřazeny předpisům o veřejných zakázkách. Tento pocit zřejmě vyplývá z historického vývoje. Podle prvního zákona o veřejných zakázkách č. 199/1994 bylo stanoveno, že patentově chráněné dodávky nepodléhají zákonu:

§ 50 - Výzva jednomu zájemci k podání nabídky

Uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky se připouští v případě:

a) naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí ...

...

d) kdy poskytnutí plnění jinou osobou by vedlo k porušení práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví

Následně vydané zákony o veřejných zakázkách již nebyly natolik převratné, takže si mnoho účastníků výstavby pamatovalo "dobré staré" a z nového se naučili zejména nové finanční limity. Názor o nadřazenosti předpisů o patentové ochraně se zřejmě proto mylně vyskytuje dodnes, přestože z § 18 (Obecné výjimky z působnosti zákona) současného zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách již výjimka pro patenty není uvedena.

NAHORU