přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Patenty ve veřejných zakázkách

03

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Smí dát projektant do projektu pro stavební povolení patentově chráněné zařízení, pokud je investor ze zákona veřejným zadavatelem?

Odpověď:

Na tuto otázku jsou různé názory.

Komentář:

Žádný právní předpis přímo nezakazuje dávat do projektu pro stavební povolení patentově chráněné zařízení.

Jsou však námitky, že projektant v každé době zodpovídal za správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost projektové dokumentace (dnes stavební zákon č. 183/2006, § 159). Pojem "proveditelnost" byl dříve chápán především technicky (aby to šlo postavit dostupnou technologií výstavby). Dnes se však na "proveditelnost" pohlíží také z právního hlediska. Součástí práva ČR je samozřejmě i zákon o veřejných zakázkách (č. 183/2006), který v § 44. odstavci 9 stanoví, že zadávací dokumentace nesmí mimo jiné obsahovat patenty.

Je-li to možné, doporučuje se zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení tak, aby bylo možno stavbu provést jak bez využití patentu, tak i s jeho využitím.

NAHORU