přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Patenty ve veřejných zakázkách

04

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Jak je to s uváděním informací o patentové ochraně v tendrové dokumentaci?

Odpověď:

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí být v zadávací (tendrové) dokumentaci požadavky nebo odkazy na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky.

Komentář:

Z principu přímo vyplývá zvýhodnění jediného uchazeče a bez jeho souhlasu (licence) vyloučení ostatních uchazečů o veřejnou zakázku.

NAHORU