přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Patenty ve veřejných zakázkách

05

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Kteří účastníci povolovacího procesu ve výstavbě jsou odpovědni za dodržení patentové ochrany? (investor, projektant, stavební úřad, generální dodavatel, subdodavatel, provozovatel)

Odpověď:

Přímá odpovědnost ze zákona vyplývá pouze pro subdodavatele (uvádí na trh výrobek) a provozovatele (používá výrobek).

Komentář:

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích č. 527/1990 Sb. stanovuje:

§ 13 - Zákaz přímého využívání

Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu

a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat;

b) využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití;

Pro investora vyplývá morální odpovědnost dobrého hospodáře - nenechat si podstrčit od ostatních účastníků výstavby dílo s právními vadami - technologickou stavbu, kterou nelze bez dalších nákladů (licence) provozovat.

Stavební úřad nesmí bez souhlasu majitele patentu povolit užívání stavby - kolaudaci. To se ale v ČR stává výjimečně, zpravidla pouze na výslovné upozornění majitele patentu.

NAHORU