přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - provoz

01

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Majitel nemovitosti značně zkomplikoval výstavbu kanalizace v naší obci. Smíme jej odmítnout s jeho žádostí o připojení?

Odpověď:

Ne, z tohoto důvodu jej odmítnout nesmíte.

Komentář:

Povinnost umožnit připojení je stanovena v zákonu o VaK, § 8, odstavec (5). Bez ohledu na předchozí komplikace způsobené žadatelem o připojení se nesplněním uvedené povinnosti vystavujete riziku pokuty a povinnosti náhrady případné škody. Skutečnost, že jste při povolování stavby nevyužili možnosti vyvlastnění, nebo že jste nezbytnost vyvlastnění v řízení neprokázali, Vás zákonných povinností nezbavuje.

Pouze u vodovodů a kanalizací, které svou velikostí nespadají do působnosti zákona o VaK (podle § 1 odstavec 3) povinnost umožnit připojení nemáte.

NAHORU