přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - provoz

02

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Jak je to s možností plateb za zhodnocení pozemků možností připojení na VaK?

Odpověď:

Možnost plateb za zhodnocení pozemků možností připojení na VaK doporučujeme nevyužívat.

Komentář:

Podle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.:

§ 1

Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):

. . . . .

i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

je na zavedení poplatků nárok.

Zavedení je však nevhodné z těchto důvodů:

  • platit pouze za možnost (nevyužitou) je nevhodné
  • stanovení ceny za zhodnocení je problematické
  • opatření je značně nepopulární
  • opatření je neetické, vlastníci jiných staveb nebo poskytovatelé jiných služeb tuto možnost nemají (poplatek za dopravní obslužnost, za dostupnost signálu pro mobilní telefony, za možnost napojení na plyn, elektrickou energii, ...)
  • náklady za opotřebení stavby VaK lze zahrnout do vodného a stočného, což je spravedlivější, protože platí ti, kteří užívají, nikoli ti, co mají pouze tuto možnost
NAHORU