přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - provoz

03

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Je nějaká možnost omezení přílivu obyvatel, když je nedostatečná kapacita např. ČOV?

Odpověď:

Ne, taková možnost není.

Komentář:

Právo volného pohybu a usídlování osob je beze sporu prioritní. Při nedostatečné kapacitě ČOV lze pouze odmítnout napojení nové výstavby.

NAHORU