přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - provoz

04

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Co musíme dělat, když platné povolení k vypouštění odpadních vod má "volnější" limity než požaduje platné nařízení.

Odpověď:

Nic dělat nemusíte.

Komentář:

Znečišťovatel (provozovatel ČOV) je pouze povinen (vodní zákon, § 38, odstavec 3) zajišťovat zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Aktuální znění vládního nařízení (o ukazatelích a hodnotách ...) znečišťovatel nemusí ani znát, ani není povinen nikoho upozorňovat nebo žádat vodoprávní úřad o změnu, když jeho právoplatné povolení není v souladu s aktuálním zněním vládního nařízení.

NAHORU