přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - provoz

06

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Vodohospodář - postavení, práva, povinnosti

Odpověď:

Pojem "vodohospodář" dnes není právně vymezen. Jeho používání není omezeno.

Komentář:

Pojem "vodohospodář" byl starým vodním zákonem č. 138/1973 Sb. definován jako osoba s předepsanými znalostmi. Vodohospodáře musel mít každý, kdo hospodařil s určitým množstvím vody. Novým vodním zákonem č. 254/2001 Sb. byl původní vodní zákon zrušen a pojem "vodohospodář" nebyl stanoven. Dnes se takto smí titulovat kdokoli.

NAHORU