přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - plány rozvoje

02

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Jakou garanci mám jako vlastník a trvalý obyvatel rodinného domu, že bude v naší obci vybudována kanalizace v termínu podle PRVKÚK?

Odpověď:

Žádnou, ani obec ani kraj nezodpovídají za dodržení stanovených termínů.

Komentář:

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je pouze plánem. Tento plán podle zákona musí být zpracován, není ale definován jako závazný (technicky ani termínově). Nejedná se o nařízení shora (z krajské úrovně), které musí být obcemi v daných lhůtách splněno.

Zažitá představa, že plán zpracovaný vyšším orgánem (krajem) je pro nižší orgány (obce) daný / neměnný / závazný, je v tomto případě mylná.

Spolehlivější informace o termínu realizace obdržíte většinou na obecním úřadě.

NAHORU