přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - plány rozvoje

04

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Vybudovali jsme obecní ČOV kapacitně podle PRVKÚK pro naši obec a dvě sousední obce, a tyto obce se odmítají v termínu podle PRVKÚK připojit. Máme právo na náhradu "zbytečně prostavěných nákladů"?

Odpověď:

Ne, právo na náhradu "zbytečně prostavěných nákladů" nemáte.

Komentář:

Právo na náhradu nákladů máte pouze od toho, kdo porušil své závazky. PRVKÚK není závazkem v něm uvedených obcí ani závazkem kraje.

Naprosto jiná je však situace, kdy se sousední obec dobrovolně k napojení v určitém termínu zaváže, a tento závazek pak nesplní.

NAHORU