přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - plány rozvoje

05

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Co je a co není PRVKÚK?

Odpověď:

PRVKÚK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje) je:

 • dokument podle § 4 zákona o VaK
 • pouze plán
 • podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace
 • splněním povinnosti kraje podle § 28 zákona o VaK
 • dokument, jehož splnění je podmínkou pro získání dotace od většiny poskytovatelů dotací

PRVKÚK není:

 • závazný plán
 • neměnný plán
 • garance, že v něm uvedené řešení je nejvhodnější
 • garance, že v něm uvedené termíny budou splněny
 • závazkem obcí ani kraje
 • dokument, jehož nesplnění navždy vylučuje možnost získání dotace (PRVKÚK i podmínky pro získání dotace se v budoucnu mohou změnit)
NAHORU