přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodohospodářské investice

01

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Jak vhodně sloučit různé stupně projektové dokumentace, abychom ušetřili.

Odpověď:

Slučování různých stupňů projektové dokumentace vede k úsporám za projektové práce jen ve výjimečných případech. U většiny projektů různé stupně slučovat do jedné dokumentace ani nelze.

Komentář:

Pro většinu vodních staveb se zpracovávají tyto stupně projektové dokumentace:

  • projekt pro územní řízení - DUR
  • projekt pro stavební (vodoprávní) řízení - DSP
  • dokumentace pro výběr zhotovitele - TD (tendrová dokumentace)
  • realizační dokumentace - RD
  • dokumentace skutečného provedení

DUR a DSP není vhodné slučovat, jelikož obsah a struktura těchto stupňů projektu jsou dány vyhláškou a jsou rozdílné.

DSP není vhodné slučovat s TD ani s RD, jelikož TD a RD jsou podrobněji rozpracovány. Kdyby tyto podrobnosti byly "schváleny" ve stavebním řízení, může je stavební úřad vyžadovat a kontrolovat jejich provedení/splnění při kolaudaci.

TD a RD nelze slučovat z principu. TD například nesmí uvádět konkrétní výrobky (aby projektant nezvýhodnil jím uvedené dodavatele), zatímco RD má obsahovat již konkrétní výrobky s uvedním výrobce/dodavatele a typu.

NAHORU