přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodohospodářské investice

02

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Lze po projektantovi stavby požadovat garanci ceny stavby?

Odpověď:

Požadovat po projektantovi garanci ceny stavby lze, jelikož to žádný právní předpis nezakazuje. Přísný limit je však v podmínkách ČR u většiny vodních staveb nevhodný.

Komentář:

Za prvé je nutno si uvědomit, že cena stavby není dána pouze projektem, ale také obchodními podmínkami. Ty zpravidla projektant neurčuje, často ani nezná. Nelze tedy opomenout, že cenu ovlivní i platební podmínky, požadované záruky, termín a doba výstavby a další ujednání smlouvy. Když se má cena nějak limitovat, mělo by se jednat o cenu podle rozpočtu.

V souvislosti se stavebními rozpočty je třeba upozornit, že v ČR není stanoven "oficiální" ceník stavebních prací. Ceny přitom mohou být v různých cenících různé. Kdo tedy přesnost v ceně vyžaduje, měl by také uvést vydavatele ceníku a období platnosti.

Značně nesystémově působí při projektování situace, kdy při "garantované ceně stavby" vyvstanou překvapení typu:

  • složité geologické poměry
  • nesouhlas vlastníka pozemku má za následek prodloužení liniové stavby

Má-li investor k dispozici finanční prostředky v konkrétní výši, lze najít pružnější způsob ochrany proti jejich nevyčerpání nebo přečerpání, například:

  • rozdělení projektu na etapy
  • smluvní volnost na straně investora vůči zhotoviteli stavby
NAHORU