přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodohospodářské investice

04

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Ve zprávách jsem slyšel, že jednotkové investiční náklady na "odkanalizování 1 obyvatele" vzrostou cca 5 x až 10 x oproti předchozím rokům. Je to pravda? Jestliže ano, nejedná se o plán na rozkradení veřejných financí, na kterém není radno se podílet?

Odpověď:

Ano, je pravda, že průměrné náklady na "odkanalizování 1 obyvatele" v ČR výrazně vzrostou.

Komentář:

Kanalizační systémy a ČOV se v podmínkách ČR budují až na drobné výjimky vždy s výraznou podporou - dotací. Většina poskytovatelů dotací měla omezené finanční prostředky oproti finančním požadavkům investorů. Nedostatek financí se řešil výběrem projektů, kde se "pořadník" sestavoval zejména podle jednoznačných ekonomických kritérií jako např.:

  • cena za odkanalizování 1 obyvatele
  • cena za odbourání 1 kg BSK5
  • cena za odbourání 1 kg NL

Jak je dnes vidět, tento postup byl velice účinný a bylo dosaženo efektu "za málo peněz hodně muziky", v oblasti čistírenství za omezené prostředky bylo provedeno mnoho staveb pro vyčištění značného množství odpadních vod.

Pro dnešní dobu tak zůstaly projekty, které jsou z různých důvodů investičně nákladnější. Mezi hlavní důvody patří:

  • řídká zástavba = málo připojených na jednotku délky kanalizace
  • kanalizace v náročných poměrech - hloubka, zpevněné plochy, čerpání
  • vysoké nároky na kvalitu vyčištěných odpadních vod

Z výše uvedených důvodů je patrné, že zdražení za "odkanalizování 1 obyvatele" bude ve většině případů větší než pouhé zdražení stavebních prací vlivem inflace. Neúměrné zdražení oproti obvyklým nákladům z minulých let proto nelze automaticky hodnotit jako nekalost, neschopnost hospodárně projektovat apod.

NAHORU