přeskočit navigaci

Nabídka

Proč využít služeb HYDROINVESTu?

Proč využít služeb HYDROINVESTu?

Služeb HYDROINVESTu je výhodné využít, jelikož nabízí:

 • rychlé
 • nesnadno dostupné a
 • nezávislé

informace, které jsou cenným podkladem pro správné rozhodování v oblasti vodohospodářských investic. Téměř v celé oblasti vodohospodářských investic umíme poskytnout odpovědi na otázky:

 1. Kdo je vhodný projektant / stavitel pro požadovaný druh vodní stavby?
  (ze živnostanského registru získáte pouze "projektanty" a "stavitele", bez členění na pozemní, dopravní, vodní stavby atd. Toto členění lze získat v ČKAIT, ale pouze pro jednotlivé osoby, nikoli pro firmy. Ani toto členění však není dostatečné pro výběr - například autorizovaný "vodohospodář" - výborný odborník na meliorace nemusí vědět mnoho o čištění odpadních vod)
 2. Který projektant bezdůvodně a podezřele často přizpůsobuje své projekty výhodně pro určité dodavatele stavebních materiálů / stavitele a který je v této oblasti nestranný?
 3. Jsou reference projektantů / stavitelů úplné - nezamlčeli případy, kdy se jim dílo nezdařilo?
 4. Který projektant / stavitel a proč měl v regionu problém a jak se tato skutečnost může projevit na zamýšlené investici?

Naše služby jsou určeny investorům, jejichž potřeby lze vyjádřit takto:

 1. plánujeme vodohospodářskou investici, ale nechceme pro její odborné řízení zřizovat nové pracovní místo
 2. v oblasti přípravy stavby chceme mít přiměřenou kontrolu všude tam, kde je to vhodné, nejen tam, kde to zákon vyžaduje
 3. před rozhodnutím v odborných záležitostech se radíme s odborníky - nejsme tak bohatí, abychom odborné záležitosti rozhodovali nekvalitně - osobami bez odbornosti nebo bez záruky nestrannosti
 4. víme co chceme, ale nejsme si jisti v přesných formulacích ve smluvních vztazích
NAHORU