přeskočit navigaci

Nabídka

Stavby

Živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Drobná část našich aktivit spadá do oblasti této živnosti. Společnost HYDROINVEST však není běžnou stavební firmou. Naše plná aktivita ve stavební činnosti by mohla ovlivnit naši nestrannost, kterou považujeme za důležité kritérium kvality pro naši hlavní činnost, kterou jsou poradenské služby.

Mezi naše stavební činnosti patří pouze stavební úpravy, které jsou "finančně nezajímavé" pro běžné i specializované stavební firmy. Mezi takové práce patří například úpravy, které jsou z technického hlediska srovnatelné s opravou nebo údržbou, které však z určitých důvodů vyžadují stavební povolení, z čehož vyplývají další povinnosti - dodavatelský systém, odborné vedení atd.

Typickým příkladem takové "stavební zakázky" je například změna technologie čistírny odpadních vod pro zvýšení odstraňování dusíkatých sloučenin, která spočívá v rozdělení nádrží nenosnými příčkami, instalaci míchadel a elektroniky.

Stavební činnost tvoří cca 5% aktivit firmy. Podrobnější přehled firemní specializace je uveden v tabulce.