přeskočit navigaci

Názory

Investice obecně

02

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené názory nemusí vyjadřovat názor společnosti HYDROINVEST.
Pokud máte zájem svůj názor sdělit prostřednictvím www.hydroinvest.cz, zašlete jeho znění na info@hydroinvest.cz. Zveřejněny budou pouze zajímavé a pozitivně podnětné názory na investiční, stavební a vodohospodářskou problematiku. Na zveřejnění není nárok. HYDROINVEST si vyhrazuje právo na úpravu znění.
Autor názoru se obvykle nezveřejňuje. Kontakt na autora lze získat pouze se souhlasem jeho i HYDROINVESTu. Reakci autorovi lze zaslat prostřednictvím HYDROINVESTu, pokud autor příjem reakcí neodmítnul. HYDROINVEST neručí za úspěšné přeposlání autorovi.
Autor nemá nárok na odměnu.

Katastr inženýrských sítí

Tak se nám pěkně liberalizují služby. Začíná být výběr alternativních telefonních služeb atd. To se nám to bude levně žít. Už nás nebudou okrádat monopoly. Na tom přece nemůže být nic špatného.

Vypadá to však, že určité problémy tady nově vznikají. Hlavně problémy pro stavební investory. Dříve byl jeden podnik pro telekomunikace, jeden pro vodu, jeden pro - Do budoucna to vypadá, že bude 50 vlastníků telekomunikačních sítí, ...

Do budoucna se jeví jako neudržitelný, neefektivní a nespravedlivý způsob, aby vlastník pozemku, za to, že si "dovoluje" na svém majetku něco dělat (stavět), se doprošoval všech potenciálních "síťařských" podnikatelů působících v lokalitě, jestli si to smí dovolit. O přístupech vlastníků těchto liniových staveb k investorům - žadatelům o vyjádření, je to kapitola sama pro sebe. Přijetí žádosti o vyjádření se nepotvrzuje, lhůty se nedodržují, vyjádření se občas vysoce zpoplatňují, atd.

Domnívám se, že je nejvyšší čas začít připravovat něco jako katastr inženýrských sítí s těmito principy:

  • zapisuje se vše, bez ohledu na majitele, utajení, ...
  • zapisuje se jak samotná stavba, tak i její ochranné pásmo, pokud zasahuje do parcely
  • evidence bude členěna podle parcel katastru nemovitostí
  • do určitého termínu se zapíšou všechny existující stavby na náklady majitelů, termín může být pro každý typ sítě jiný, ať není pověřený úřad zavalen
  • nové stavby se zapisují do xx dní po povolení, vymažou se do xx dní, když se stavba odstraní nebo nerealizuje podle povolení
  • kdo se nezapíše, ručí za škody, zabezpečuje přeložky
  • účastníky povolovacích stavebních řízení (územní, stavební) budou pouze ti "síťaři", kteří jsou na stavbou dotčených (případně, ale raději ne, sousedních) parcelách zapsáni (samozřejmě plus sousedé atd.)
  • zápisy budou levné - do 10 Kč za objekt na parcele, výmazy zdarma
  • výpisy budou veřejně dostupné a zdarma

Není podstatné, jestli to povede stávající úřad nebo se zřídí nový.

Chápu, že to na první pohled může vypadat radikálně, ale jistě se to vyplatí.

NAHORU