přeskočit navigaci

Názory

Investice obecně

04

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené názory nemusí vyjadřovat názor společnosti HYDROINVEST.
Pokud máte zájem svůj názor sdělit prostřednictvím www.hydroinvest.cz, zašlete jeho znění na info@hydroinvest.cz. Zveřejněny budou pouze zajímavé a pozitivně podnětné názory na investiční, stavební a vodohospodářskou problematiku. Na zveřejnění není nárok. HYDROINVEST si vyhrazuje právo na úpravu znění.
Autor názoru se obvykle nezveřejňuje. Kontakt na autora lze získat pouze se souhlasem jeho i HYDROINVESTu. Reakci autorovi lze zaslat prostřednictvím HYDROINVESTu, pokud autor příjem reakcí neodmítnul. HYDROINVEST neručí za úspěšné přeposlání autorovi.
Autor nemá nárok na odměnu.

Veřejné investice (zakázky) - plynulý přechod (povinností a limitů) od volného zadání k tendrové dokumentaci

Mnoho institucí kritizuje, jak veřejní zadavatelé obcházejí zákon o veřejných zakázkách tak, že různými způsoby přecházejí na způsob "volného zadání". Problém je v tom, že při překročení limitu vznikne spousta povinností.

Příklad:

Stavební zakázka - zákonný limit 6 milionů Kč
Zakázka za 5 mil. Kč - volné zadání - výsledná cena 5 mil. Kč
Zakázka za 7 mil. Kč - výběrové řízení - výsledná cena 7,3 mil. Kč (dokumentace pro výběr zhotovitele, organizace soutěže, časové zdržení, ...)

Situaci by značně ulehčilo, kdyby se dokumentace pro výběr zhotovitele musela zpracovávat nikoli na celé dílo, ale jen na rozdíl ceny díla a zákonného limitu pro "volné zadání".

Příklad:

Opět stavební zakázka - zákonný limit 6 milionů Kč
Zakázka za 5 mil. Kč - všechny výrobky mohou být určeny typem a výrobcem
Zakázka za 7 mil. Kč - max. 6 mil. Kč může být určeno typem a výrobcem, min. 1 mil. Kč musí být určeno "nediskriminujícím" popisem
Zakázka za 30 mil. Kč - max. 6 mil. Kč může být určeno typem a výrobcem, min. 24 mil. Kč musí být určeno "nediskriminujícím" popisem

Na současném systému je absurdní, že projektant stavby do 6 mil. Kč smí určit konkrétní dodavatele všech prvků stavby, ale projektant stavby nad 6 mil. Kč nesmí určit konkrétním dodavatelem žádný prvek stavby - na vše musí použít "nediskriminující" popis vlastností.

NAHORU