přeskočit navigaci

Názory

Investice obecně

08

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené názory nemusí vyjadřovat názor společnosti HYDROINVEST.
Pokud máte zájem svůj názor sdělit prostřednictvím www.hydroinvest.cz, zašlete jeho znění na info@hydroinvest.cz. Zveřejněny budou pouze zajímavé a pozitivně podnětné názory na investiční, stavební a vodohospodářskou problematiku. Na zveřejnění není nárok. HYDROINVEST si vyhrazuje právo na úpravu znění.
Autor názoru se obvykle nezveřejňuje. Kontakt na autora lze získat pouze se souhlasem jeho i HYDROINVESTu. Reakci autorovi lze zaslat prostřednictvím HYDROINVESTu, pokud autor příjem reakcí neodmítnul. HYDROINVEST neručí za úspěšné přeposlání autorovi.
Autor nemá nárok na odměnu.

Projektuje se v Česku draze?

Jedná se o zavádějící polopravdu. Český projektant projektuje i v případech, kdy se například německý projektant zakázky vzdá. Nedostane-li německý projektant dostatečné podklady, zakázku na projekt odmítne. Český projektant zakázku i bez obvyklých podkladů přijme, a nějak si s tím poradí. Když nemá například dostatečné geologické podklady, naprojektuje podsyp v tloušťce 2 m, i když tuší, že 20 cm by asi stačilo. Do technické zprávy uvede, že tloušťku je možné po provedení skrývky a zkoušek únosnosti po statickém přepočítání snížit.

Obvykle ne dříve než za rok dojde k realizaci stavby. Stavební podnikatel má zájem dodat a vyfakturovat vše. Snížení tloušťky podsypu lze prakticky jen když:

  • investor pozve projektanta k realizaci
  • projektant si vzpomene a přizná nehospodárnost v projektu
  • smlouva umožňuje zúžení rozsahu díla

Je zřejmé, že se často již oproti projektu nic nezmění. Z tohoto stavu ale není vhodné vinit "drahé" projektanty, ale drahý a nepružný systém.

NAHORU