přeskočit navigaci

Názory

Investice obecně

09

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené názory nemusí vyjadřovat názor společnosti HYDROINVEST.
Pokud máte zájem svůj názor sdělit prostřednictvím www.hydroinvest.cz, zašlete jeho znění na info@hydroinvest.cz. Zveřejněny budou pouze zajímavé a pozitivně podnětné názory na investiční, stavební a vodohospodářskou problematiku. Na zveřejnění není nárok. HYDROINVEST si vyhrazuje právo na úpravu znění.
Autor názoru se obvykle nezveřejňuje. Kontakt na autora lze získat pouze se souhlasem jeho i HYDROINVESTu. Reakci autorovi lze zaslat prostřednictvím HYDROINVESTu, pokud autor příjem reakcí neodmítnul. HYDROINVEST neručí za úspěšné přeposlání autorovi.
Autor nemá nárok na odměnu.

K čemu je územní řízení?

Česká republika má nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. Některé postupy se zjednodušily, mnoho očekávání se však nenaplnilo. Zamysleli se naši zákonodárci například nad smyslem územního řízení v dnešní době.

Podle mého názoru mělo územní řízení všeobecně smysl v 19. století, jelikož byl drahý papír a kopírování a za socialismu, kdy bylo málo projekčních kapacit, takže se hlavní parametry staveb povolily v územním řízení, a o tom se již ve stavebním řízení nejednalo, to bylo dané. Neriskovalo se nepovolení drahého projektu pro stavební řízení kvůli vadě, kterou bylo možno odhalit již v územním řízení. Dnes je situace jiná, všem jde především o čas a o ten investory ze zákona okrádá povinnost často zbytečně projít územním řízením.

Územní řízení by mělo být v zákoně stanoveno přibližně takto:

 1. stavby, kde investor nemá právo na územní řízení
  stavby tak nevýznamné, že investor musí úřadu předložit hned projekt pro stavební řízení, investor nemá právo obtěžovat úřad a účastníky řízení dvakrát (v územním a ve stavebním řízení)
 2. stavby, kde si může investor vybrat
  když investor spěchá, nechá si zpracovat rovnou projekt pro stavební řízení (náročnější, tedy i dražší), když má investor času dost a nechce riskovat zamítnutí dražšího projektu pro stavební řízení, nechá si udělat projekt nejprve pro územní řízení, po jeho schválení projekt pro stavební povolení
 3. stavby, kde investor musí projít územním řízením
  pouze pro velké a složité stavby, dále tam, kde investor nemá souhlas majitelů nemovitostí s umístěním stavby

Z vodních staveb bych do kategorie staveb bez možnosti územního řízení zařadil studny (do určitých parametrů) a domovní ČOV.

Kterým účastníkům povolovacího procesu vyhovuje zbytečné územní řízení:

 1. investorům ne - ti by raději měli možnost volby
 2. účastníkům řízení ne - těm je jedno, jestli se ke stavbě mají možnost vyjádřit jednou nebo dvakrát
 3. schopným projektantům ne - ti mají dost tvůrčí práce, nebaví je dělat projekt stejné stavby dvakrát
 4. úřadům ne - slušný úředník se Vám přizná, že se někdy stydí za to, že musí dodržovat zákon a že nemůže vydat územní soulas

NAHORU