přeskočit navigaci

Názory

Patenty

01

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené názory nemusí vyjadřovat názor společnosti HYDROINVEST.
Pokud máte zájem svůj názor sdělit prostřednictvím www.hydroinvest.cz, zašlete jeho znění na info@hydroinvest.cz. Zveřejněny budou pouze zajímavé a pozitivně podnětné názory na investiční, stavební a vodohospodářskou problematiku. Na zveřejnění není nárok. HYDROINVEST si vyhrazuje právo na úpravu znění.
Autor názoru se obvykle nezveřejňuje. Kontakt na autora lze získat pouze se souhlasem jeho i HYDROINVESTu. Reakci autorovi lze zaslat prostřednictvím HYDROINVESTu, pokud autor příjem reakcí neodmítnul. HYDROINVEST neručí za úspěšné přeposlání autorovi.
Autor nemá nárok na odměnu.

Poplatky za udržování patentů - dynamicky v čase

Současný zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích č. 527/1990 Sb. stanovuje konstantní roční udržovací poplatek za platnost patentu. Tento stav má samozřejmě výhodu v jednoduchosti. V dnešní době by však více než jednoduchost bylo celospolečensky prospěšnější upravit zákon tak, aby málo využívané patenty byly byly odhlášeny dříve než za 20 let.

Kdyby byl poplatek za první rok platnosti stanoven například na 1000 Kč a každoročně se navyšoval o polovinu, byla by cena v posledním roku platnosti ve výši 1000 Kč x 1,519 = 2,216 milionu Kč. Majitelé ekonomicky nevýznamných patentů by tak z ekonomických důvodů neprodlužovali platnost patentu na nejdelší možnou dobu 20 let a patentované řešení by bylo zdarma k dispozici "zbytku světa". Z tohoto důvodu by se urychlil technický rozvoj a v registru patentů by výrazně ubylo platných zápisů. Naopak majitelé ekonomicky významných patentů by z důvodu exkluzivity prodlužovali platnost patentu na nejdelší možnou dobu a výrazně by přispěli do příjmu státu.

NAHORU