přeskočit navigaci

Názory

Patenty

02

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené názory nemusí vyjadřovat názor společnosti HYDROINVEST.
Pokud máte zájem svůj názor sdělit prostřednictvím www.hydroinvest.cz, zašlete jeho znění na info@hydroinvest.cz. Zveřejněny budou pouze zajímavé a pozitivně podnětné názory na investiční, stavební a vodohospodářskou problematiku. Na zveřejnění není nárok. HYDROINVEST si vyhrazuje právo na úpravu znění.
Autor názoru se obvykle nezveřejňuje. Kontakt na autora lze získat pouze se souhlasem jeho i HYDROINVESTu. Reakci autorovi lze zaslat prostřednictvím HYDROINVESTu, pokud autor příjem reakcí neodmítnul. HYDROINVEST neručí za úspěšné přeposlání autorovi.
Autor nemá nárok na odměnu.

Určení hodnoty patentu a jeho vhodné zdanění, vyvlastnění

Vše, co má nějakou hodnotu, se ve většině společností zdaňuje. Vyspělá společnost nastavuje zdanění tak, aby bylo úměrné hodnotě věci nebo hodnotě práva. Zdanění za pozemek se odvíjí od hodnoty pozemku (výměry a druhu), téměř všichni tomu rozumí a respektují to jako spravedlivé. Zdanění pouze podle počtu parcel je dnes nemyslitelné. V oblasti zdanění patentů (práv plynoucích z patentů) to však vypadá, že se zaspala doba. Jedinou platbou podobnou dani je roční udržovací poplatek za patent, který je ve stejné výši pro bezvýznamné i pro revoluční patenty.

Na otázku "jak tento stav rozumně změnit" nabízím následující řešení. Majitel patentu by měl právo do určité doby od přihlášení patentu nahlásit patentovému úřadu cenu patentu, kterou by si stanovil sám majitel. Doba pro ocenění by měla být dostatečná pro ocenění výhod, které z patentu vyplývají, zřejmě pro všechny typy patentů shodná, například 1 rok. Stanovená hodnota patentu by se zapisovala do rejstříku. Hodnotu patentu by nebylo možné dodatečně navyšovat, snižovat by možné bylo. Hodnota patentu by se přiměřeně zdaňovala, navrhuji okolo 5% za celou možnou dobu platnosti patentu. Aby nebyl majitel patentu zatěžován daněmi v době, kdy z patentu ještě nemá dostatečný užitek, byla by vhodná daňová sazba plynule vzrustající v čase.

S možností stanovení ceny za patent souvisí přímo spravedlivá a transparentní možnost nucené licence, jinak řečeno vyvlastnění patentu. Kdo by chtěl patent využívat a s majitelem patentu by se nedohodl, mohl by majiteli patentu zaplatit jeho plnou cenu a patent bez omezení využívat. Stát by měl možnost (proti úhradě plné ceny patentu jeho majiteli) patent kdykoli ve veřejném zájmu zrušit, čímž by uvolnil prostor konkurenci. Většině ekonomů a odborníků na patentové právo je jasné, že spravedlnosti, rychlosti a hospodárnosti nelze dosáhnout podle stávající zákonné úpravy nucené licence (§ 20).

NAHORU