přeskočit navigaci

Názory

Vodovody a kanalizace

01

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené názory nemusí vyjadřovat názor společnosti HYDROINVEST.
Pokud máte zájem svůj názor sdělit prostřednictvím www.hydroinvest.cz, zašlete jeho znění na info@hydroinvest.cz. Zveřejněny budou pouze zajímavé a pozitivně podnětné názory na investiční, stavební a vodohospodářskou problematiku. Na zveřejnění není nárok. HYDROINVEST si vyhrazuje právo na úpravu znění.
Autor názoru se obvykle nezveřejňuje. Kontakt na autora lze získat pouze se souhlasem jeho i HYDROINVESTu. Reakci autorovi lze zaslat prostřednictvím HYDROINVESTu, pokud autor příjem reakcí neodmítnul. HYDROINVEST neručí za úspěšné přeposlání autorovi.
Autor nemá nárok na odměnu.

Motivace pro snižování množství balastních vod

Mám za to, že špatný stav českých kanalizací a značné množství balastních vod je dán tím, že není nikdo přiměřeně motivován ke zlepšení tohoto stavu. Důrazná konstatování z různých konferencí k této problematice dnes samozřejmě nejsou pro nikoho závazná. Naopak jednoznačná ustanovení (například zákon o VaK, § 12, odstavec 1: "Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné konstrukce, ...") si žádný vodoprávní úředník nedovolí vyžadovat absolutně. Vždyť kanalizace s podílem balastních vod 1% je v praxi vynikající stav, ale podle uvedeného ustanovení je to špatně.

Navrhuji proto k již stávajícím limitům (emisní a imisní standardy) zavést ještě jedny limity. Není podstatné, jak by se nazývaly, budu je dále nazývat například "hmotnostní" standardy. Například pro obyvatelstvo by se jejich hodnota stanovila (vládním nařízením) jako součin aktuálních emisních limitů a standardního denního množství vody pro jednoho obyvatele - například 150 litrů na osobu za den.

Důsledky zavedení hmotnostních limitů by byly tyto:

  • pro obce se zanedbatelným množstvím balastních vod a s obyvateli, kteří v průměru nepřekročí standardní denní množství vody pro jednoho obyvatele by nebyly důsledky žádné
  • obce s výrazným množstvím balastních vod a/nebo s obyvateli, kteří v průměru překročí standardní denní množství vody pro jednoho obyvatele, by se stanovily přísnější emisní limity tak, aby byl dodržen hmotnostní standard

Způsob, jakým znečišťovatel dosáhne dodržení hmotnostních limitů, by měl být plně v kompetenci znečišťovatele, nikoli vodoprávního úřadu. Mělo by být právě a jen na rozhodnutí znečišťovatele, zda hmotnostních limitů dosáhne utěsňováním kanalizace nebo nadstandardním způsobem čištění odpadních vod nebo kombinací obou způsobů.

NAHORU