přeskočit navigaci

Názory

Vodovody a kanalizace

02

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené názory nemusí vyjadřovat názor společnosti HYDROINVEST.
Pokud máte zájem svůj názor sdělit prostřednictvím www.hydroinvest.cz, zašlete jeho znění na info@hydroinvest.cz. Zveřejněny budou pouze zajímavé a pozitivně podnětné názory na investiční, stavební a vodohospodářskou problematiku. Na zveřejnění není nárok. HYDROINVEST si vyhrazuje právo na úpravu znění.
Autor názoru se obvykle nezveřejňuje. Kontakt na autora lze získat pouze se souhlasem jeho i HYDROINVESTu. Reakci autorovi lze zaslat prostřednictvím HYDROINVESTu, pokud autor příjem reakcí neodmítnul. HYDROINVEST neručí za úspěšné přeposlání autorovi.
Autor nemá nárok na odměnu.

Mám zájem o vodu i za sociálně neúnosnou cenu

Tato rubrika obsahuje reakce na zavedení limitu sociální únosnosti vodohospodářských služeb, který je definován jako 2% průměrného čistého příjmu domácnosti (5% příjmu desetiny nejchudších domácností). Projektům, které při dodržení sociálního limitu vodohospodářských služeb nedodrží finanční udržitelnost celého vodohospodářského systému, nebude poskytnuta dotace z nejvýznamnějšího zdroje, kterým je Operační program Životní prostředí.

  • Uvědomil si někdo z těch, kteří to vymysleli, že když lidi nebudou mít možnost přístupu k vodovodní vodě za "asociální" ceny, budou si ji muset zajistit třeba za desetinásobek těch údajně asociálních cen.
  • Má ten bruselský úředník ponětí o tom, že konečná celková cena je součinem ceny jednotkové (Kč/m3) a spotřebovaného množství vody (m3)? Komu se to zdá asociální, tak může omezit spotřebu vody. Má ten bruselský úředník ponětí o tom, že kdesi v té zaostalé východní Evropě jsou běžné vodoměry, a že se voda neplatí paušálem podle počtu bydlících osob, jak je to ještě běžné v některých západoevropských lokalitách?
  • Kdo má možnost vyrobit levnou vodu - ten má nárok na získéní dotace. Kdo nemá možnost vyrobit levnou vodu - ten nemá nárok na získéní dotace. Bohatým dávat (dotace) a chudým brát (daně). Opravdu krásný příklad konečných důsledků eurounijní sociální politiky.
  • Mám zájem o vodárenské služby (vodné a stočné) třeba za 100 Kč/m3. Pořád je to nejméně 10 x levnější než balená voda ve slevě z obchodu a vyvážení jímek. A to nepočítám ty starosti okolo - doprava, odnos, odpadky atd. Pojem "sociální" nedostupnost je nesmysl, když není žádná dostupnost.
NAHORU